19.05.2024

Sustainability Summit si opět posvítil na úspěšné kroky byznysu v oblasti udržitelnosti

Novinka POPAI CEUdržitelnost

Zájem o udržitelnost je obrovský. Zatímco první ročník Czech & Slovak Sustainability Summitu navštívilo 351 „susmanů“ a „susmanek“, ten druhý, který se letos konal v Cubex Centru Praha, přivítal 578 účastníků. Deset nejlepších udržitelných projektů vybraných vědeckou radou summitu získalo ocenění Sustainability Star.

Czech & Slovak Sustainability Summit se letos konal teprve podruhé, ale v Cubex Centru Praha přivítal takové množství zájemců – 578 –, že už nyní lze hovořit o plně zavedené akci. „Cílem Sustainability Summitu je posvítit si na kroky, které společnosti podnikají za účelem stát se udržitelnějšími. Snažíme se vyzdvihnout pozitivní počiny, aby se mohly inspirovat i další firmy. Zároveň podporujeme diskusi, která podnikům poskytuje potřebnou zpětnou vazbu v jejich snaze stát se udržitelnější. Věříme, že takové fórum pomáhá posouvat udržitelnost na českém a slovenském trhu kupředu,“ vysvětluje Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, jež summit organizovala.

Vedle Jeffrey Osterrotha vystoupil v úvodu také prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické, která je odborným garantem programu akce. Rozhovořil se o udržitelnosti jako o velkém příběhu současnosti: „Je spousta věcí, o kterých léta víme, že jsou třeba udělat, ale teď, jak je najednou ESG, tak se vše posouvá rychle dopředu. Když se totiž něco nazve, začíná se to stávat skutkem. Jsem rád, že příběhy, které na summitu zazní, vás budou oslovovat, protože příběh je velmi důležitý i pro udržitelnost. Udržitelnost není checklist, který splníme, a jdeme dál. Je to něco, co musíme v našich organizacích prožívat, hledat cestu a řešení a potvrzovat si, z jakých kořenů vycházíme.“


Nejen, že se druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu zúčastnilo 578 profesionálů v oblasti udržitelnosti a ESG, ale v jeho konferenčním programu (ve společném bloku na hlavním pódiu a v šesti odpoledních workshopech) vystoupilo také 68 řečníků. Summit podpořilo 59 partnerů ze všech oblastí podnikání.


Inspirativní úvodní diskuse na téma globální udržitelnost

Dopolední program byl zahájen inspirativní debatou zaměřenou na téma udržitelnosti ve světě. „Často se stává, že manažeři udržitelnosti v České a Slovenské republice, a dokonce i v celé Evropě, zapomínají, že starý kontinent je pouze částí mnohem většího celku. Zlepšovat udržitelnost v Evropě a zapomenout na zbytek světa není dostačující. Vzduch, který dýchají Evropané, je vzduchem celého světa. Voda, která omývá evropské břehy, je vodou celosvětovou. Teploty, které zaznamenáváme na našich teploměrech, jsou globální teploty. A lidé, kteří překračují naše hranice, hledají lepší životní podmínky než ty, které mají doma,“ říká programová ředitelka summitu Kateřina Osterrothová.

V úvodní diskusi se proto potkaly Pavla Gomba, výkonná ředitelka organizace UNICEF Česká republika, a Zuzana Harmáčková, vedoucí oddělení sociálně-ekologické analýzy Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Moderátor Rey Koranteng s nimi hovořil na tom základu, že obě strávily značnou část svého života řešením otázek udržitelnosti mimo Česko i Evropu. Díky jejich znalostem, zkušenostem a vhledu do situace v jiných částech světa dostali posluchači fundované informace o tom, co trápí jiné země a jaké jsou dopady globální udržitelnosti na Evropu. Z vystoupení bylo patrné, že „starý kontinent“ není jednoznačným pupkem světa, pokud jde o implementaci udržitelných principů. Inspiraci (ale také důvody pro větší aktivitu) můžeme brát v mnoha jiných částech planety.

Panelová diskuse za účasti ministra Hladíka

Panelová diskuse nazvaná Spolupráce je jedinou cestou k udržitelnosti byla zaměřena na to, v jakém vzájemném kontaktu jsou jednotliví klíčoví hráči na trhu. Debata zdůraznila důležitost spolupráce jako klíčový prvek pro dosažení udržitelnosti. Účastníci diskutovali o nutnosti propojení firem s dodavateli, klienty a dalšími aktéry, aby se udržitelnost mohla skutečně posunout vpřed. Panel spojil vedoucí představitele podniků se zástupci akademické obce, státní správy a neziskového sektoru, a jejich diskuse zaměřená na spolupráci poskytla cenné poznatky a inspiraci.


Pod vedením moderátorky Alice Machové (EY Česká republice) debatovali Petr Hladík (Ministerstvo životního prostředí ČR), Michaela Hletková Ploszeková (Volkswagen Slovakia a Zväz automobilového priemyslu SR), Michaela Chaloupková (Skupina ČEZ), Michal Kišša (Nadácia Pontis), Hana Kovářová (Komerční banka) či Milan Pospíšil (VŠCHT).

Nežít v bublině

Nejen v první přestávce absolvovali účastníci komentovanou prohlídku posterů udržitelných projektů. „Hlavním cílem bylo představit co největší množství úspěšných udržitelných projektů. Vzhledem k omezené kapacitě programu konference nemohou být zařazeny všechny nominované projekty, a proto jsme do programu zahrnuli i speciální sekci běžnou na vědeckých kongresech – posterovou galerii,“ informuje Kateřina Osterrothová. Během celého dne byly v papírových stojanech prezentovány jednotlivé projekty. (Postery udržitelných projektů uvedené v galerii jsou k dispozici také online na tomto odkazu: https://www.sustainabilitysummit.cz/o-akci/historie/sustainability-summit-2024/galerie-posteru-2024/)

O první přestávce se konala také prezentace nazvaná „Je udržitelnost bublina? Aneb nejen udržitelností živ je člověk“. Na základě spotřebitelského průzkumu zodpověděli Tereza Horáková a Tomáš Macků (oba Ipsos), jestli zkratky ESG, CSRD, ESRS či DEI netvoří pouze novodobý „newspeak“ regulátorů a manažerů a manažerek udržitelnosti, kterému však běžná populace nerozumí. Zkrátka zda udržitelnost a její „protagonisté“ nežijí tak trochu v bublině. Průzkum naznačil, že částečně ano, ale na druhou stranu data ukazují, že spotřebitelé mají velký zájem o ochranu životního prostředí.

Vědecká kavárna

Od poledne byla součástí summitu také Vědecká kavárna neboli odborná přednášková sekce zaměřená na novinky, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství a surovinové bezpečnosti. Hovořilo se např. o strategii udržitelného rozvoje na univerzitách (Kateřina Klepačová, UCEEB ČVUT), o společenské odpovědnosti a udržitelné integritě organizace (Jiří Nesiba, Mendelova univerzita v Brně), přípravě národních a regionálních adaptačních plánů na změnu klimatu v Uzbekistánu (Eva Čechová, Dekonta), ESG Ratingu (Ivan Balogh, VŠE), potenciálu domácích zahrad v rámci transformace potravinového systému (Jan Matuštík, ČOZP UK, SUPRE VŠCHT) či analýze materiálových toků odpadních mobilních telefonů (Martina Hájková, SUPRE VŠCHT). Další referáty se týkaly udržitelné produkce interiérových svítidel (Hana Brunhoferová, SUPRE VŠCHT), toxikologického dopadu výroby oceli na lidský organismus (Ivanna Harasymchuk, SUPRE VŠCHT), alokace environmentálních dopadů ve světě kovů (David Nováček, SUPRE VŠCHT), uhlíkové stopy národního energetického mixu (Iveta Hrdá, SUPRE VŠCHT) nebo o nástroje SBToolCZ v kontextu EU Taxonomie (Jakub Diviš, UCEEB ČVUT).

Nejlepší udržitelné projekty

Czech & Slovak Sustainability Summitu poskytuje šanci pro prezentaci námětů, které mohou být inspirací pro další firmy. Ve druhém programovém bloku se tedy přítomní seznámili s projekty, které vybrala vědecká rada summitu, která požadovala předložení důkazů a konkrétních dat. Představena byla tato desítka:

  • Alza.cz: EkoBalení v Alze – Cesta k bezobalové logistice (prezentovala Eva Šípková, Alza.cz);
  • Classic Oil: Recyklace poprvé poráží spalování v likvidaci nemrznoucích kapalin (Olga PleyerJan Skolil, Classic Oil);
  • Česká krajina: Rezervace velkých kopytníků (Dalibor Dostál, Česká krajina);
  • Decathlon: Opakovaně použitelné obaly pro e-commerce (Oliwia Guziel, Decathlon);
  • Gopall, Stabilplastik a Penny Market: Poolingová půlpaleta z plastového recyklátu v logistice Penny (Marek Božík, Gopall; Patrik Luxemburk, Stabilplastik; Tomáš Kubza, Penny Market);
  • Kokoza a Centrum Černý Most: Komunitní zahrada Centrum Černý Most (Radka Pokorná, Kokoza; Karolina Šustrová, Unibail-Rodamco-Westfield);
  • Panattoni Czech Republic Development: Panattoni Park Cheb South – hala Autodoc, nejzelenější budova na světě (Pavel SovičkaPavel Fojtík, Panattoni);
  • Pražské vodovody a kanalizace: Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha (Ilona Líkařová, Pražské vodovody a kanalizace);
  • Urbanity Development: Urbanity Campus Tachov (Markéta Šimáčková, Urbanity Development);
  • Vodafone Czech Republic: Využití zbytkového tepla z datového centra k vytápění kanceláří (Viktorie Tenzerová, Vodafone Česká republika).

Všech deset projektů získalo ocenění Sustainability Star, která byla předávána v závěru tohoto programového bloku. „Protože si řešitelé zaslouží uznání a chceme také podpořit rozšíření udržitelných praktik, získá vybraná desítka velkou mediální podporu. V oblasti B2B komunikace se o ni postává hlavně Atoz Group, ve vztahu ke spotřebitelům pak Active Radio se stanicemi Evropa 2 nebo Frekvence 1,“ podotýká Jeffrey Osterroth.

Šest klíčových oblastí, šest workshopů

Novinku v konferenčním programu druhého ročníku Sustainability Summitu představovaly odpolední workshopy, které se konaly souběžně. Pokud se tedy někdo chtěl aktivně zúčastnit, musel souhlasit s tím, že bude sedět u kulatého stolu a debatovat celé dvě a půl hodiny. Ti, kteří se nechtěli účastnit 150minutové aktivní debaty, seděli stranou jako „volní aktéři“ a sledovali dění. Podle nálady či aktuálně probíraného tématu mohli přebíhat z jednoho workshopu ke druhému.


Workshop Dekarbonizace a environmentální aspekty udržitelnosti (moderoval prof. Vladimír Kočí, VŠCHT Praha) se zaměřil na „E“ v ESG – environmentální stránku udržitelnosti, která byla dlouhodobě dominantní součástí úsilí společností o udržitelnost. Z velké části se zaměřil na dekarbonizaci, protože v této oblasti společnosti zaváděly většinu politik, aby pomohly splnit cíl omezení globálního oteplení na 1,5 °C oproti předindustriální éře.


Oddíl Biodiverzita a ekosystémy (uváděl Vojtěch Kotecký, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy) zacílil na biodiverzitu, která je důležitým prvkem ekonomiky a klíčem k udržitelné budoucnosti podniků.


Třetí blok nesl označení Financování a propojování pro udržitelné podnikání (debatu vedli Monika Vrbková a Michal Veselý, JIC). Firmy se často potýkají s nedostatkem finančních prostředků, bez kterých je obtížné úspěšně fungovat. To platí pro etablované společnosti i pro začínající podniky.


Další workshop lákal na téma sociálních aspektů udržitelnosti (moderovali Kateřina Krebsová a Peter Sattler, Horváth & Partners). Debatovaly se dopad, rizika a příležitosti CSRD reportingu pro společnosti, iniciativy zaměřené na zaměstnance společnosti v rámci konceptu DEI (diverzita, rovnost a inkluze), role zaměstnanců v celém hodnotovém řetězci či úsilí společnosti získat spotřebitele a další aktéry pro myšlenku udržitelnosti.


Pátý blok se zaměřil na marketing a komunikaci udržitelnosti (uváděli Lenka Mynářová a Vladimír Víšek, No Greenwashing). Během prezentací a diskusí se účastníci zabývali novou směrnicí Green Claims, která se věnuje prevenci greenwashingu, znalosti legislativy k předcházení greenwashingu či požadavkům na zdůvodňování a ověřování environmentálních tvrzení.


Konečně šestý workshop byl zaměřen na ESG reporting (vedl jej David Janků, Frank Bold Advisory). Jádrem workshopu bylo téma analýzy dvojí významnosti, což představuje zásadní krok směrem k úspěšnému reportingu udržitelnosti podle nové směrnice CSRD a standardů ESRS. Aby podniky mohly adekvátně reportovat podle těchto postupů, musí nejprve provést analýzu dvojí významnosti a identifikovat své dopady, rizika a příležitosti spojené s udržitelností.


Hospoda. Zn.: Udržitelně

Po skončení konferenčního programu následovala Udržitelná hospoda, tedy příjemné a neformální zakončení dne s dobrým jídlem, pitím, zábavou, zkrátka prostor jako stvořený pro networking mezi susmany a susmankami. Podávalo se chutné veganské a vegetariánské jídlo z dílny či spíše kuchyně Filipa Sajlera, čepoval „slaměný hrdina“ Ječ-man (vystupoval v kampani Plzeňského Prazdroje k projektu na podporu pěstování českého sladovnického ječmene) a prochutnávalo se také udržitelné víno, které vyrábí gravitační vinařství Vilavin. K tomu živě hrála charismatická kapela Carisma, která „rozhoupala“ Cubex s latinskou hudbou.

Podrobnosti o akci Czech & Slovak Sustainability Summit 2024 najdete na webu www.sustainabilitysummit.cz, konkrétně pod odkazem www.sustainabilitysummit.cz/o-akci/historie/sustainability-summit-2024. Postupně budou přidány fotogalerie, tisková zpráva, galerie posterů, propagační video nebo obsáhlý report o několika desítkách stran.


Pokud chtějí zájemci sledovat průběh příprav třetího ročníku, mohou se registrovat k odběru summitového newsletteru nebo sledovat profil skupiny ATOZ na sociálních sítích LinkedIn nebo Facebook. Soubor pro automatické vložení akce do diáře je zde:

https://www.sustainabilitysummit.cz/wp-content/uploads/2024/04/Czech-and-Slovak-Sustainability-Summit-2025.ics


Kontakt:

Kateřina Osterrothová

program director

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙