18.02.2024

Češi a reklama v roce 2024

Novinka POPAI CE

Češi a reklama v roce 2024

Pravidelný výzkum Postoje české veřejnosti k reklamě - ČEŠI A REKLAMA dlouhodobě mapuje postoje české veřejnosti k reklamě a jejich změny v běhu času. V letošním roce proběhla již 41. vlna tohoto šetření.

Výzkum se zabývá názory veřejnosti na množství i zajímavost reklamy v jednotlivých médiích a odpovídá na řadu otázek, jako například na to, jak se mění postoje lidí k intenzitě reklamy, jakou reklamu lidé očekávají, co jim na reklamě vadí, zda jim pomáhá při nákupu, jaká je společenská role reklamy. Do výzkumu jsou postupně zařazována aktuální témata odpovídající vývoji a významu reklamy nejen jako součásti marketingového mixu, ale i jako důležitého společenského jevu.

Zadavateli letošního výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

 

Z výzkumu vyplynulo, že stále „příliš mnoho“ reklamy je v komerčních televizích a v posledních letech je „dohání“ internet a sociální sítě. Nejvýraznější je přesycenost reklamou na Nově a Primě, nepatrně klesl podíl těch, kteří jsou přesyceni reklamou v tisku. Dobrou zprávou pro retailové prostředí je zjištění, že místo prodeje zůstává pro reklamu potenciálním prostorem a reklama v in-store je přijímána nejpozitivněji, především v případě ochutnávek a prezentací. Čtvrtina populace by jich dokonce „přivítala více“. Dále pak 39 % uvádí, že „lidé se při nákupu řídí propagačními materiály v místě prodeje“.

Nákup ovlivněný reklamou “přiznává” v letošním roce cca 40 % populace, což odpovídá procentu těch, kteří uvádějí, že reklama jim pomáhá při nákupním rozhodování. Po celou dobu šetření se procento lidí přiznávajících nákup na základě reklamy pohybuje průměrně mezi 30 % - 45 %. Lze předpokládat, že řada lidí nákup na základě reklamy “nepřizná” ať již proto, že si ho neuvědomuje nebo ho přiznat nechce.

V letošním výzkumu uvádějí ovlivnění nákupu reklamou častěji mladí lidé ve věku 16 – 29 let a obyvatelé Čech.

A co lidé nejčastěji na základě reklamy nakupují? Podobně jako v minulých letech lidé nejčastěji uvádějí potraviny, nápoje, elektroniku a kosmetiku.

Informace o vybraných výsledcích výzkumu Češi a Reklama 2024 najdete ZDE.

Doporučené aktuality

Kalendář akcí

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙