Seminář POPAI CE pod garancí Klubu zadavatelů

Seminář POPAI CE

Místo a datum konání akce

20.09.2023 13:00 - 16:00

Přednáškové prostory Magenta Experience Center -  ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4

Prezentace      Mapa

Podmínky účasti

Členové POPAI CE se mohou semináře zúčastnit za zvýhodněných podmínek: 

  • 2 zástupci z každé členské společnosti mají zajištěn vstup zdarma, 
  • dalším zástupcům POPAI CE je poskytnuta 50% sleva z účastnického poplatku. 

Účastnický poplatek pro nečleny POPAI CE činí 3.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.630 Kč.
Prosíme o uhrazení poplatku na účet POPAI CE service s.r.o.:
3933950001/5500 vedený u Raiffeisenbank Hradec Králové
IBAN CZ6855000000003933950001

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude vystavena faktura. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu sálu, proto prosíme o zaslání přihlášky co nejdříve. Účastnický poplatek uhraďte do data konání semináře.

Registrace na akci

Na tuto akci se již není možné přihlásit. V případě dotazů prosím kontaktujte kancelář POPAI CE.
E-mail: [email protected]
Mobil: 775 989 853
Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙