POPAI Student Award

POPAI CENTRAL EUROPE pořádá soutěž POPAI STUDENT AWARD, která je zaměřena na podporu a rozvoj spolupráce se zástupci a studenty středních a vysokých odborných a uměleckých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci v České republice a na Slovensku.

V rámci soutěže studenti soutěží o nejlepší design POP materiálu  a návrh in-store komunikační kampaně dle zadaných briefů od konkrétních zadavatelů. 

Soutěž podporuje výchovu nových odborníků pro podlinkovou marketingovou komunikaci z řad studentů a umožňuje studentům, aby se aktivně zapojili do oboru marketingové komunikace.
Nabízí nové možnosti spolupráce mezi zadavateli reklamy a školami prostřednictvím nových kreativních nápadů studentů.

Soutěž představuje pro studenty jedinečnou příležitost, jak navázat spolupráci s významnými zadavateli reklamy a získat nové možnosti pro uplatnění v oboru.

Partneři soutěže pro rok 2024 jsou :

Vyskytla se chyba v aplikaci. Obnovit stránku 🗙